Certyfikowany System Bezpieczeństwa Żywności
IFS LOGISTICS

Dowiedz się więcej

THERMO LOGISTICS

Jakość potwierdzana zewnętrznymi audytami

Na każdym etapie transportu artykułów spożywczych zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest dla nas bardzo ważne, dlatego w firmie został wdrożony i certyfikowany międzynarodowy standard IFS LOGISTICS.

Certyfikacja IFS Logistics jest potwierdzeniem, że prowadzimy działalność zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa przewożonej i przechowywanej żywności.

Jesteśmy dumni z faktu, że od 2019 roku spełniamy wymagania IFS Logistics na poziomie Higher Level z wynikiem: 99% w zakresie: transportu i spedycji towarów spożywczych w kontrolowanych warunkach zamrażalniczych, chłodniczych i otoczenia.

Corocznie jest to potwierdzane audytami jednostek certyfikujących.